Proponujemy bogatą ofertę usług weterynaryjnych w zakresie:

PROFILAKTYKI

 • odrobaczanie
 • coroczne szczepienia ochronne
 • kontrolne analizy moczu i krwi
 • sanacja jamy ustnej
 • zalecenia dietetyczne
 • inplantacja identyfikatorów
 • wystawianie paszportów

GINEKOLOGII I POŁOŻNICTWA obejmującej:

 • pobieranie i badanie nasienia
 • oznaczanie optymalnego terminu krycia
 • diagnostykę i monitoring okresu ciąży
 • asystę porodowa i opiekę nad miotem

WSPÓŁPRACA Z LEKARZAMI SPECJALISTAMI NA TERENIE CAŁEGO KRAJU


DIAGNOSTYKI I INTERNY

z wykorzystaniem szerokiej gamy technik diagnostycznych Rtg, Usg, Ekg, Echokardiografii, i analiz laboratoryjnych popartych wnikliwym badaniem klinicznym;


CHIRURGII I ANESTEZJI

wykonywanej z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, często poprzedzanej badaniami dodatkowymi np. analizą krwi, moczu, Ekg, Rtg; stałym monitoringiem czynności pracy serca, saturacji i diurezy oraz infuzji płynów w trakcie znieczulenia ogólnego; hospitalizacją pacjentów do momentu ich całkowitej stabilizacji a także pełną odpowiedzialnością i opieką w okresie pooperacyjnym.

PROFILAKTYKA 

 • Komplet szczepień 

 • Szczepienie przeciwko wściekliźnie 

 • Korekcja pazurów 

 • Toaleta gruczołów przyodbytniczych 

 • Płukanie przewodów słuchowych 

 • Implantacja i rejestracja transpondera 

 • Implantacja termoczipu 

 • Paszport – założenie i rejsetracja

 • Podstawowe badanie krwi 

 

LEKI I ŚRODKI OPATRUNKOWE W CENIE

 INTERNA 

 • Pierwsza wizyta – badanie pacjenta, parametrów klinicznych, wstępne rozpoznanie, propozycje leczenia lub zlecenie badań dodatkowych 

 • Wizyta kontrolna 

 • Injekcja podskórna, domięśniowa 

 • Injekcja dożylna – założenie wenflonu

 • Kroplówka 

 • USG jamy brzusznej 

 • RTG (do 3 projekcji) 

 • Cewnikowanie

 • Uspokojenie farmakologiczne 

 

DO CEN USŁUG DOLICZANE SĄ CENY LEKÓW – ŚRODKI OPATRUNKOWE W CENIE

CHIRURGIA 

 • Kastracja kocurka 

 • Sterylizacja kotki 

 • Kastracja psa 

 • Sterylizacja suki 

 • Sanacja jamy ustnej 

 • Udrożnienie kanalików nosowo-łzowych

 

CENY OBEJMUJĄ ŚRODKI OPATRUNKOWE ORAZ FARMAKOLOGICZNE UŻYWANE DO ZNIECZULENIA W TRAKCIE OPERACJI