Harmonogram dyżurów

 

Godziny pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

 

 10:00 – 16:00

27 listopad

H. Sokołowska

28 listopad

H. Sokołowska

29 listopad

H. Sokołowska

30 listopad  

 H. Sokołowska 

1 grudzień

H. Sokołowska

2 grudzień

10:00 -14:00

I. Smulska

B. Józefowicz

16:00 – 19:00 

H. Sokołowska 

I. Smulska

B. Józefowicz 

I. Smulska 

B. Józefowicz 

10:00 - 17:00

Karolina Bania-Jaskulska

Karolina Bania-Jaskulska

Karolina Bania-Jaskulska

Karolina Bania-Jaskulska

Karolina Bania-Jaskulska

 

 10:00 – 16:00

4 grudzień

H. Sokołowska

5 grudzień

 H. Sokołowska 

6 grudzień

 H. Sokołowska 

7 grudzień

 H. Sokołowska 

8 grudzień

 H. Sokołowska 

9 grudzień

 10:00 – 14:00

 

H. Sokołowska

 16:00 – 19:00 

H. Sokołowska

 I. Smulska

B. Józefowicz

 B. Józefowicz

I. Smulska

10:00 - 17:00

Karolina Bania-Jaskulska 

Karolina Bania-Jaskulska 

Karolina Bania-Jaskulska 

 Karolina Bania-Jaskulska

Karolina Bania-Jaskulska

 

 10:00 – 16:00

11 grudzień

 H. Sokołowska

12 grudzień

H. Sokołowska

13 grudzień

 H. Sokołowska

14 grudzień

H. Sokołowska

15 grudzień

H. Sokołowska 

16 grudzień

10:00 – 14:00 

I. Smulska 

B. Józefowicz

16:00 – 19:00

H. Sokołowska

I. Smulska

B. Józefowicz

I. Smulska

B. Józefowicz 

10:00 - 17:00 

Karolina Bania-Jaskulska 

Karolina Bania-Jaskulska

Karolina Bania-Jaskulska 

Karolina Bania-Jaskulska 

Karolina Bania-Jaskulska

 

10:00 - 16:00 

18 grudzień

H. Sokołowska 

19 grudzień

H. Sokołowska 

20 grudzień

H. Sokołowska

21 grudzień 

 H. Sokołowska

22 grudzień 

H. Sokołowska 

23 grudzień

10:00 - 14:00

H. Sokołowska

 

16:00 - 19:00

H. Sokołowska 

I. Smulska 

 B. Józefowicz

I. Smulska 

B. Józefowicz

10:00 -17:00 

Karolina Bania-Jaskulska

Karolina Bania-Jaskulska

Karolina Bania-Jaskulska

Karolina Bania-Jaskulska

Karolina Bania-Jaskulska

 

10:00 - 16:00

25 grudzień

NIECZYNNE

26 grudzien 

NIECZYNNE

27 grudzień 

H. Sokołowska

28 grudzień 

H. Sokołowska

29 grudzień 

H. Sokołowska

30 grudzień

I. Smulska

B. Józefowicz

16:00 - 19:00

NIECZYNNE

NIECZYNNE

B. Józefowicz

I. Smulska

 B. Józefowicz

10:00 - 17:00

NIECZYNNE

NIECZYNNE

Karolina Bania-Jaskulska

Karolina Bania-Jaskulska 

Karolina Bania-Jaskulska